Hyvleri

Vi tar fram profiler efter Era önskemål!

I vårt egna hyvleri kan vi hjälpa dig efter dina behov. Vi har många års erfarenhet och ger dig en färdig produkt av bra kvalité.

Vi har en flexibel produktion och kan erbjuda hyvlingstjänster i både stora och små serier. Vårt utbud av lister, paneler, socklar, foder och golv med mera är brett. Vi har tidstypiska trälister som passar perfekt i både äldre och moderna miljöer. Många av våra produkter finns på lager men har vi inte det tar vi fram ett stål till önskad profil och tillverkar det ni önskar.

Kom in med en provbit eller ritning från er originallist så hjälper vi er!

Utvändiga paneler

Invändiga paneler

Takpaneler

Socklar

Foder

List

Utvändig list Läkt

Utvändig list

Golv & Spontat

Speciallager

Råplan

Planhyvlat